Värmeläckage

Prova att lägga handen på utsidan av en Reventugn. Energin i en Reventugn används för bakning, inte för att värma omgivningen!

Reventugnarna har utformats i Sverige, ett land med långa och kalla vintrar. Byggindustrin har utvecklat en isoleringsteknik i särklass som bygger på överlappande isoleringslager. Revent har anammat denna teknik med 2–3 överlappande lager för att eliminera värmeförluster mellan fogar och skarvar. Denna metod begränsar inte bara värmeförlusterna i ugnen, utan också behovet av luftkonditionering i bageriet.

Antalet värmebryggor minimeras också och borras ut.

Revent utvecklar ständigt nya och bättre metoder för att minska energiförbrukningen i ugnarna. Redan idag finns ännu bättre isoleringsmaterial som tillval. Vi ger också råd om lösningar för energiåtervinning för alla typer av projekt, stora som små. Tidigare i år godkändes Revents ugnar i tester utförda av Fisher-Nickel i USA, som delar ut energiutmärkelsen Energy Star. Vi vågar påstå att om man väljer en Reventugn minskar man sina energikostnader med minst 10 %.

Värmeläckage

Värmeväxlare

Ett av de effektivaste sätten att minska energiförbrukningen i en stickugn är att använda en effektiv värmeväxlare. Värmeväxlarna i våra ugnar är utformade för att ha en hög verkningsgrad. Materialen är utvalda för att tåla brännarlågans höga hetta och för att avge energi till att värma upp luften som cirkulerar i ugnen.

Tester för att bekräfta energieffektiviteten i våra stickugnar har utförts av testlaboratorier som Fisher-Nickel i USA.

Testerna visar att effektiviteten hos Revents värmeväxlare är mycket hög, bland de högsta på marknaden.

Värmeväxlare

Vår strävan

Det är uppenbart att vi alla måste bidra till att hushålla med jordens resurser för att bygga en långsiktigt hållbar miljö. Vi utvecklar ugnar som håller längre, använder mindre energi och ger bröd med större volym för en given mängd ingredienser. Ingen annan leverantör kommer i närheten när det gäller energiutnyttjande.

En ugn är en dyr investering och ingen slit- och slängprodukt. Våra ugnar har den längsta livslängden på marknaden. Runt om i världen finns det tusentals Revent-ugnar med över 25 år på nacken som fortfarande används dagligen. När våra ugnar har gjort sitt kan alla delar återvinnas.

Genom att bygga långsiktigt hållbara och energisnåla produkter bidrar vi också till ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Vår strävan
Copyright Revent 2024